page view image

Voluspaa vs Draumkvedet

Arrangementsinformasjon
event image

Voluspå vs Draumkvedet


Voluspå versus Draumkvedet– tid, drøm og visjoner– likheter og ulikheter – før og nå?

Vi har tatt tak i Eddadiktet Voluspaa (Volvens Spådom) Visjonsdiktet Draumkvedet.

Vi har lekt oss med versene, funnet likheter og ulikheter – hvor er det nesten sammenfallende og hvor spriker det mest? Finnes det steder der vi kan tydelig se hvor de religiøse retningene har  «lånt/ blitt inspirert av hverandre?


 I Voluspaa deler Volven sine fremtidsvisjoner, sin kunnskap om jordens tilblivelse, fødsel, død, og verdens syklus - og sine minner med tilhørerne.


I første vers ber hun om oppmerksomhet fra Guder og mennesker – og så folder hele visjonen seg ut i storslåtte bilder.

Man regner med at diktet oppstod på slutten av 900tallet. En teori er at en islandsk skald ved hoffet hos Ladejarlene skrev dette, i en brytningstid imellom hedendom og kristendom i Norge.  Man kan ane at dikteren kjente godt til kristendommen – selv om diktet er hedensk i sin form. Diktets første del finnes tonesatt i en skrift fra 1200-tallet.


Draumkvedet er et norsk visjonsdikt, - også med gripende og storslåtte bilder.

Hovedpersonen, Olav Åsteson, faller i søvn julaften og våkner ikke før 13.dag jul.

Visjonene/drømmene han har hatt under denne tiden, deler han så med tilhørerne.

I første vers, i likhet med Volven i Voluspaa`s første vers ber kvederen/dikteren om oppmerksomhet.

Draumkvedet stammer sannsynligvis fra slutten av middelalderen. Det skildrer et syn eller en visjon av livet etter døden. Formelt er Draumkvedet bygd opp som en ballade, men skiller seg fra disse ved skiftende omkved og melodi.


Hva vil publikum få oppleve?

Sang, kveding, dikt og prosa.

Framføringen vil foregå på bokmål, Vest-Telemarksdialekt og Norrønt.

Begge skuespillere stiller i historiske kostymer/drakter. Inger Merete som Volve og Hege i middelalderdrakt.


Varighet ca. 30 min


På scenen:

Hæge Manheim og Inger Merethe Johnsen


Vår kjære sogneprest kommer også denne kvelden, sammen med publikum vil hun bidra til ettertanke rundt religionshistorie, og vår religion sin betydning før og nå.

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke, men du kan gjerne gi dem videre til noen du liker